Powrót do strony agencji

Zmiany w składzie zarządu spółek Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady SA

Prezesem zarządu Stalexport Autostrada Małopolska SA – koncesjonariusza A4 Katowice-Kraków – został wczoraj wybrany Emil Wąsacz, obecny prezes zarządu notowanej na GPW Stalexport Autostrady S.A.

W efekcie wczorajszych posiedzeń rady nadzorczej i zarządu Stalexport Autostrady S.A., a także rady nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska SA i Autostrada Mazowsze SA, poświęconych w szczególności zmianom w organach tych spółek, Emil Wąsacz został wybrany na stanowisko prezesa zarządu Stalexport Autostrada Małopolska SA. Będzie je łączył z analogiczną funkcją w spółce-matce, giełdowej Stalexport Autostrady S.A.

Wybór nowego prezesa zarządu SAM S.A. jest związany z rezygnacją z tej funkcji Wojciecha Gębickiego, który kierował spółką przez ostatnie dwa lata. Decyzję uzasadnia powodami natury osobistej. Dotychczasowy prezes SAM SA nie będzie też kontynuował pracy w zarządzie Stalexport Autostrady S.A., którego był wiceprezesem.

Wybór rady nadzorczej odzwierciedla szczególne znaczenie, jakie ma dla całej grupy projekt koncesyjny na odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków, prowadzony w duchu partnerstwa ze stroną publiczną i obejmujący projekty wynikające z koncesji, jak i wykraczające poza nią.

W związku z objęciem stanowiska w zarządzie, Emil Wąsacz zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej SAM SA.
###

Informacje o Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.
Stalexport Autostrady S.A. jest liderem Grupy Kapitałowej koncentrującej działalność na budowie i eksploatacji autostrad.
Poprzez inwestora strategicznego, Stalexport Autostrady S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Atlantia, która zarządza siecią ponad 3400 km autostrad na całym świecie. Stalexport Autostrady S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym obszarem działalności Stalexport Autostrady S.A. i całej grupy jest: eksploatacja odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, przystosowywanie innych istniejących odcinków autostrad do standardów autostrady płatnej oraz pozyskiwanie i realizacja kontraktów na budowę i eksploatację kolejnych projektów autostradowych. Filarami Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - zarządca A4 Katowice- Kraków, Stalexport Transroute Autostrada S.A. - operator techniczny tego odcinka oraz Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A., która uczestniczy w kluczowych przetargach autostradowych w Polsce.

drukuj

Kontakt dla mediów

Rafał Czechowski

Rafał Czechowski
Managing Director

r.czechowski@imagopr.pl
(32) 608 29 85