Powrót do strony agencji

Inwestycje SAM SA zwiększą przepustowość placów poboru opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków

SAM SA przygotowała program działań ukierunkowanych na zwiększenie przepustowości placów poboru opłat (PPO) na autostradzie A4 w Brzęczkowicach i w Balicach. Celem jest skrócenie czasu oczekiwania na przejazd przez bramki w okresach wzmożonego ruchu. W 2010. roku koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 przejechało o 10 proc. więcej pojazdów niż w 2009 r. Średnio trasę tę pokonuje obecnie ok. 30 tys. pojazdów na dobę.

Emil Wąsacz, Prezes Zarządu SAM SA:

- Wzrost natężenia ruchu na autostradach jest zjawiskiem powszechnym. W okresach szczególnie wzmożonego ruchu – jak na przykład podczas wakacji – niesie to coraz większe ryzyko zbyt długiego oczekiwania na przejazd przez bramki. Zamierzamy podjąć działania, które docelowo zwiększą komfort użytkowników autostrady. Planowane inwestycje wykraczają poza zakres umowy koncesyjnej i wynikających z niej obowiązków. SAM SA sfinansuje je na własny koszt.

Program zwiększenia przepustowości PPO zakłada zwiększenie liczby stanowisk i budowę nowych pasów. Elementem programu jest także wprowadzenie nowych metod płatności, możliwość bezobsługowego przejazdu i zapewnienie optymalnej liczby czynnych stanowisk.

W pierwszej kolejności – wiosną br. – na obu PPO w każdym kierunku zostanie uruchomione nowe, tymczasowe stanowisko. Cztery dodatkowe kabiny zostaną ustawione przy skrajnych prawych pasach każdego PPO. Jako tzw. pasy serwisowe są one w stanie pomieścić dwa pojazdy obok siebie. Inaczej, niż tradycyjne, kabiny tymczasowe będą się znajdywały po prawej stronie obsługiwanego pojazdu, stąd są dedykowane podróżującym samochodem osobowym z pasażerem, który będzie mógł dokonać płatności,  motocyklistom i… pojazdom z kierownicą po prawej stronie. Na tymczasowych stanowiskach będzie można uiścić opłatę za przejazd A4 Katowice-Kraków wyłącznie gotówką. Nietypowe rozwiązanie – spotykane w niektórych krajach Europy Zachodniej – pozwoli zwiększyć przepustowość PPO aż o 10 proc.

Docelowo – w 2012 r. – oba PPO zostaną poszerzone o dwa nowe pełnowartościowe pasy i kolejne dwa stanowiska obsługi. Wybudowanie nowych linii będzie możliwe na gruntach przeznaczonych pod autostradę wszędzie poza południową częścią PPO w Balicach, gdzie teren A4 sąsiaduje z lotniskiem. Obie nieruchomości należą do Skarbu Państwa, więc warunkiem poszerzenia PPO w tym miejscu jest zmiana dysponenta gruntu.

Równolegle z ilościowym rozwojem infrastruktury poboru opłat, SAM SA planuje zmiany jakościowe. Wymiana urządzeń poboru opłat, zaplanowana na lata 2011-2013, pozwoli na wprowadzenie elektronicznych i bezobsługowych metod dokonywania płatności, które zwiększą płynność przejazdu. Poza kartami zbliżeniowymi: paliwowymi i flotowymi, SAM SA planuje uruchomienie własnego systemu elektronicznego poboru opłat dla osób często podróżujących autostradą. Rejestracja pojazdu i naliczanie opłaty odbywać się będzie automatycznie dzięki zainstalowanemu w samochodzie niewielkiemu urządzeniu. Z uwagi na specyfikę usług w zakresie kart zbliżeniowych i własnego systemu opłat elektronicznych, obie usługi funkcjonowały będą w systemie „pre-paid”.

Program zwiększenia przepustowości przewiduje zwiększenie możliwości PPO o ok. 100 proc. po 2013 r.

###

O SAM SA

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zarządza 61-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Jest to pierwsza pełnowartościowa tego typu droga w Polsce, wybudowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako inwestycja typu brownfield – na bazie drogi powstałej w latach 70. i 80. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uzyskał koncesję na jej przystosowanie do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację w 1997 roku. Na podstawie Umowy Koncesyjnej SAM S.A. ustawicznie  inwestuje
w infrastrukturę autostradową  oraz zajmuje się pozyskiwaniem długoterminowego finansowania na realizację  inwestycji. Wszystkie projekty inwestycyjne, a także bieżące utrzymanie pasa drogowego  finansowane są z przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd odcinkiem koncesyjnym. Projekt realizowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w odróżnieniu od innych koncesji na zarządzanie autostradami płatnymi, nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi zobowiązaniami. Spółka nie korzysta z żadnych dotacji, czy też gwarancji Skarbu Państwa.

drukuj

Kontakt dla mediów

Rafał Czechowski

Rafał Czechowski
Managing Director

r.czechowski@imagopr.pl
(32) 608 29 85