Powrót do strony agencji

Nowe bramki na A4 Katowice-Kraków

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zwiększa przepustowość Placów Poboru Opłat i… publikuje filmy z szokującymi zachowaniami kierowców.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uruchomił nowe, tymczasowe stanowiska obsługi podróżnych, zlokalizowane po prawej stronie Placów Poboru Opłat (PPO) na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków. To pierwszy rezultat programu zwiększenia przepustowości PPO, realizowanego pod hasłem „A4 Katowice – Kraków sprawniej przez bramki. Jego celem jest skrócenie czasu przejazdu przez bramki w okresach wzmożonego ruchu. Koncesjonariusz ma nadzieję, że po przyzwyczajeniu się kierowców do nowego rozwiązania przepustowość PPO może wzrosnąć aż o 10 proc.

Na Placach Poboru Opłat w Mysłowicach oraz w Balicach SAM S.A. wprowadził dodatkowe stanowiska, które czynne będą w czasie wzrostu natężenia ruchu. Nowe kabiny usytuowane są przy skrajnych, prawych pasach PPO, z prawej strony obsługiwanego pojazdu. Dedykowane są podróżującym samochodem osobowym z pasażerem i motocyklistom. Przy tymczasowych stanowiskach można uiścić opłatę gotówką lub biletami rabatowymi. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje tam zakaz wysiadania z pojazdu.

Uruchomienie dodatkowych bramek to pierwszy etap kompleksowego programu działań ukierunkowanych na zwiększenie przepustowości PPO. Program „A4 Katowice-Kraków sprawniej przez bramki zakłada poszerzenie Placów Poboru Opłat, w tym budowę dodatkowych pasów ruchu oraz zwiększenie liczby stanowisk. W ramach inwestycji wprowadzone zostaną także nowe formy płatności takie jak karty zbliżeniowe, a w dalszej kolejności elektroniczny system free flow, dzięki któremu kierowcy będą mogli uiścić opłatę za przejazd autostradą bez konieczności zatrzymywania pojazdu. 

- Autostradą A4 Katowice-Kraków podróżuje średnio dwa razy więcej osób, niż innymi, płatnymi autostradami w Polsce. W okresach szczególnie wzmożonego ruchu – jak np. początek weekendu – obserwujemy kolejki do bramek i tym samym wydłużenie czasu przejazdu przez Place Poboru Opłat. Naszym zamiarem jest skrócenie czasu oczekiwania na przejazd przez bramki poprzez zwiększenie przepustowości Placów Poboru Opłat – mówi Rafał Czechowski, Rzecznik Prasowy SAM S.A.

Rozwiązanie w postaci dodatkowych stanowisk po prawej stronie, choć nietypowe w Polsce, w krajach Europy Zachodniej jest często spotykane. Pozwoli ono na zwiększenie przepustowości PPO aż o 10 procent.

Jak poradzić sobie z „nietypową” bramką, a raczej jak sobie z nią nie radzić?

SAM S.A. zaprasza do obejrzenia filmów na kanale YouTube (pod adresem http://www.youtube.com/user/A4KatowiceKrakow) prezentujących niecodzienne zachowania kierowców korzystających z nowego stanowiska.

###

O SAM S.A.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zarządza 61-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Jest to pierwsza pełnowartościowa tego typu droga w Polsce, wybudowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako inwestycja typu brownfield – na bazie drogi powstałej w latach 70. i 80. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uzyskał koncesję na jej przystosowanie do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację w 1997 roku. Na podstawie Umowy Koncesyjnej SAM S.A. ustawicznie  inwestuje w infrastrukturę autostradową  oraz zajmuje się pozyskiwaniem długoterminowego finansowania na realizację  inwestycji. Wszystkie projekty inwestycyjne, a także bieżące utrzymanie pasa drogowego  finansowane są z przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd odcinkiem koncesyjnym. Projekt realizowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w odróżnieniu od innych koncesji na zarządzanie autostradami płatnymi, nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi zobowiązaniami. Spółka nie korzysta z żadnych dotacji, czy też gwarancji Skarbu Państwa.

Kontakt dla mediów

Rafał Czechowski

Rafał Czechowski
Managing Director

r.czechowski@imagopr.pl
(32) 608 29 85